636www.fotokrys.pl

Sesja Plenerowa Dominiki i Damiana w kamieniołomie w Strzelcach Opolskich